Τι είναι το Neurofeedback;

Το Neurofeedback είναι η στοχευμένη εκπαίδευση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, μέσω της οποίας ο εγκέφαλος μας μαθαίνει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Μέρος της διαδικασίας αποτελείται από την παρακολούθηση του εγκεφάλου σε συνεχή δράση. Προβάλλοντας αυτή την πληροφορία πίσω στο άτομο πάνω στο οποίο λαμβάνει μέρος το Neurofeedback, επιβραβεύουμε τον εγκέφαλο, βοηθώντας τον να μεταβάλει την ίδια του τη δραστηριότητα σε μοτίβα πιο αποδοτικά. 

Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία η πρόοδος είναι σταδιακή και έχει εφαρμογή σε οποιοδήποτε φάσμα εγκεφαλικής δραστηριότητας που μπορούμε να μετρήσουμε. Ως συνέπεια, αυτό το καθιστά τρομερά αποτελεσματικό.

Συνήθως το Neurofeedback ονομάζεται και EEG Biofeedback, κυρίως επειδή βασίζεται στην καταγραφή της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας, κοινώς γνωστής ως ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ή EEG. Τα σήματα που εντοπίζονται από τα ηλεκτρόδια που ακουμπούν την επιδερμίδα στέλνονται σε υπολογιστή, όπου και επεξεργάζονται από το σύστημα. Εκεί, συχνότητες-κλειδιά των εγκεφαλικών κυμάτων μετατρέπονται σε έναν συνδυασμό εικόνων και ακουστικών ερεθισμάτων, τα οποία το άτομο παρακολουθεί κι ακούει.

Οι πληροφορίες από την δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων παρουσιάζονται υπό τη μορφή ενός videogame. Στην ουσία το άτομο παίζει το videogame χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλο του αντί για χειριστήριο.

Όλα τα παραπάνω γίνονται σε πραγματικό χρόνο, με απώτερο στόχο να δει κάποιος ακριβώς αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο του, τη στιγμή που συγκεκριμένες σκέψεις περνούν από το μυαλό του, είτε αυτές είναι αρνητικές και οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων stress, είτε θετικές που οδηγούν σε μια αίσθηση χαλάρωσης.