Αυτοπαρατήρηση

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;

Στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, επικοινωνία ορίζεται ως κάτι με το οποίο “έρχομαι σε συνάφεια, σε σχέση, έχω κάτι κοινό, έχω σχέση με κάτι άλλο, συγκοινωνώ”. Ως επικοινωνία γενικότερα ορίζεται ο μηχανισμός μέσω του οποίου αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σκέψεις.