ΠΩΣ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ

Το stress δεν είναι πάντα απαραίτητα κάτι το κακό. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη ώθηση σε ένα project, μεγαλύτερη άνεση σε μια ομιλία απέναντι σε κοινό, ή την extra ενέργεια σε ένα ανταγωνιστικού χαρακτήρα άθλημα. Η συνεχής παρουσία του όμως στην καθημερινότητα μας, μπορεί να μεταβάλλει τη λειτουργία του εγκεφάλου μας.

Το παραπάνω video προέρχεται από το educational YouTube κανάλι του TED κι εξηγεί το πως το χρόνιο stress μπορεί να επηρεάσει τόσο το μέγεθος του εγκεφάλου μας όσο και το πως αυτός λειτουργεί, σε βάθος μάλιστα που φτάνει το γονιδιακό επίπεδο.

Μάθετε πως το Brain Fitness μπορεί να βοηθήσει στη δραματική μείωση των επιπέδων stress που βιώνουμε καθημερινά, μέσα από τις υπηρεσίες της Self Balance.