ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα στο παρακάτω γράφημα.

Όπου κόκκινο, έχουμε τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση άγχους, stress ή θυμού. Αντίστοιχα, όπου μπλε βλέπουμε την κατάσταση κατά τη διάρκεια θετικών σκέψεων. Στην ουσία βλέπουμε το πως το σώμα μας και ο καρδιακός ρυθμός μας ανταποκρίνεται σε συναισθήματα θυμού και ηρεμίας, κατά τη συγκράτηση και απελευθέρωση συναισθημάτων.

Αξίζει να αλλοιώνεις τόσο πολύ τον καρδιακό σου ρυθμό (κόκκινη γραμμή) και να χάνεται η αρμονία του (μπλε γραμμή) κάθε φορά που θυμώνεις ή αγχώνεσαι;

Think about it.

Elisabeth Calbari (MISCP)

Psychologist – Brain Fitness Trainer

Liecensed Biofeedback, Neurofeedback & Mindfulness Trainer

Founder, Self Balance