ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

H Self Balance παρέχει προγράμματα εκγύμνασης εγκεφάλου Brain Fitness Today© 
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις & ιδιώτες.

 

2014-2015

 
 

2015-2016

 
 

2016-2017